Silverwing s.c.

projekt: http://www.atcsites.com

O firmie

Zakres usług

Cennik

Kontakt

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
oraz sprawozdawczość finansowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów otrzymanych od Klienta.


 • Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta.


 • Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


 • Wyprowadzanie zaległości Księgowych.


 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku dochodowego i    podatku od towarów i usług.


 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT.


 • Ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.


 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.


 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


 • Współpraca z audytorami Klienta.


 • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym w trakcie kontroli.

opracowanie i treść: Silverwing s.c.

szablony stron www