Silverwing s.c.

projekt: http://www.atcsites.com

O firmie

Zakres usług

Cennik

Kontakt

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  • Prowadzenie i przechowywanie ewidencji księgowej Zleceniodawcy.


  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.


  • Ewidencjonowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.


  • Sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT.


  • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym w trakcie kontroli.

opracowanie i treść: Silverwing s.c.

szablony stron www